niewielki


niewielki
Niewielkim kosztem zob. koszt 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • niewielki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, niewielkilcy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający niezbyt duże rozmiary, wielkość; występujący w niezbyt dużej ilości, liczbie; mały, nieokazały, niepokaźny : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewielki — niewielkilcy 1. «mający niezbyt duże rozmiary; nieokazały, niepokaźny» Niewielki wzrost. Niewielka stacyjka. Niewielki dom, pokój. Niewielka miejscowość. ◊ Niewielki grosz «mała suma pieniędzy» ◊ Niewielki głos «głos o małej rozpiętości tonów» 2 …   Słownik języka polskiego

  • drobny — drobnyni, drobnyniejszy 1. «mały, niewielki» a) «pod względem objętości, rozmiarów» Drobne muszki, komary, owady, rybki. Drobna zwierzyna. Drobny druk. Drobne pismo. Talerz rozbił się w drobne kawałki. Chodzić drobnymi kroczkami. ∆ Drobny inwenta …   Słownik języka polskiego

  • niski — niskiscy, niższy 1. «mający niewielką odległość między podstawą a wierzchołkiem; mający niewielki wzrost» Niski stół, dom, komin. Niska wieżyczka. Niskie okno. Niski pagórek. Niskie krzewy, zarośla, łodygi. Niskie czoło. Był dużo niższy od brata …   Słownik języka polskiego

  • ograniczony — ograniczonyczeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. ograniczyć (p.) ograniczony w użyciu przym. 1. «zamknięty w szczupłych granicach, mający niewielki zakres; wąski, niewielki» Ograniczone możliwości, środki. Ograniczone pole działania.… …   Słownik języka polskiego

  • nieduży — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niedużyuzi {{/stl 8}}{{stl 7}} stosunkowo mały, niewielki co do rozmiarów, ilości, liczby, intensywności, rzadziej innych wielkości; mały, niewielki, drobny, niewysoki, nieznaczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieduża… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odprysk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}to samo co odpryśnięcie. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} drobny, niewielki fragment, który odprysnął od… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ograniczony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ograniczonyczeni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który ma niewielki zakres; niewielki, wąski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ograniczone środki, zasoby, możliwości. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Marcin Rozynek — in 2004 Background information Birth name Marcin Rozynek Born May 16, 1971 …   Wikipedia

  • bieda — 1. pot. Bieda z nędzą «o beznadziejnej sytuacji materialnej, braku wszystkiego»: (...) była to biedna dziewczyna spod Nowego Targu, ojciec alkoholik, bieda z nędzą w domu. W. M. Korczyńska, Wróć. 2. pot. Klepać biedę «żyć w niedostatku, być… …   Słownik frazeologiczny